2007 | EDIFICI PER DOS HABITATGES ENTRE MITGERES

Client: Jorge Cutanda Ballester i Ignacio Tejedor Calvo
Emplaçament: Cofrents, València
Data: novembre 2007

medianeras