2007 | MOURA

Concurs d’avantprojectes d’edifici d’habitatge i oficines a l’illa 5 de l’entorn de l’estació AVE de Saragossa.
Tema desenvolupat: Vivenda
Data: juliol 2007
Proposta seleccionada entre les 10 millors d’entre els 100 projectes presentats