2007 | REHABILITACIÓ D’UN HABITATGE A XALÓ

Projecte per a la rehabilitació d’un habitatge unifamiliar
Emplaçament: Xaló (Alacant)
Data: 2007