2017 |HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT EN BONNEFONDS, LOIRE, FRANÇA

HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT DE NOVA PLANTA
EMPLAÇAMENT: Saint-Jean-Bonnefonds, França
Arquitectes: Patrick Bonner i Elena Roig
DATA: 2017

Sistemes constructius i filosofia del projecte:

La parcel·la on es desenvolupa el projecte està situada en un corredor ecològic, de manera que des de l’inici del projecte es va pensar en la concepció d’un habitatge no només autosuficient a nivell energètic pel que fa al seu funcionament un cop acabada la construcció, sinó que també es va voler que el procés constructiu, així com els materials emprats, fossin el menys agressius possibles amb l’entorn i que el cost energètic fos el mínim.

Iniciem el projecte amb això en ment i comencem amb diversos esbossos sobre la possible distribució de l’habitatge tenint en compte l’orientació de la parcel·la, situada en una petita cresta o tosalet amb una excel·lent orientació est-sud-oest i amb unes excel·lents vistes al parc natural del Pilat. Un cop la distribució encaixada es va cridar a un bio-geòleg per estudiar l’efecte de fluxos i energies de l’entorn en les diferents estances projectades (fluxos subterranis d’aigua, energia de les diferents zones de la parcel·la amb la futura habitatge, etc.) La casa es va projectar afavorint les estades de dia en l’orientació est-sud i les habitacions a la zona oest-nord, amb protecció arbòria a la zona oest de fulla caduca, sense creuaments en els dormitoris de circulació i amb finestres i portes que afavorissin la circulació de l’aire. Fora dels dormitoris es van projectar també finestres que permeten la ventilació creuada en totes les estances i una abundant aportació de llum natural. La distribució i la situació de l’habitatge a la parcel·la, segons el bio-geòleg, va resultar excepcional.

D’altra banda, l’habitatge, que es desenvolupa pràcticament en la seva totalitat en planta baixa, intenta aprofitar el desnivell del terreny i, en les zones en què va ser una mica més complicada aquesta adaptació, es va aprofitar el desnivell per construir un soterrani accessible únicament des l’interior de l’habitatge per a ús de celler.

El sistema constructiu previst per a la seva construcció és a base d’un esquelet de fusta recobert amb formigó de cànem (una pasta feta a base de fibres de cànem amb calç com conglomerant). Si bé la fonamentació està pensada a base de formigó armat, els acabats interiors i exteriors estan realitzats a base de morter de calç, la qual cosa permet homogeneïtzar pel que fa a materials i crear una envoltant a tota la casa a base únicament de fusta, cànem i calç. Aquest sistema permet utilitzar un sol material en façana i aprofitar les propietats higroscòpiques de la calç per aconseguir una transpiració natural exterior / interior en tot l’habitatge, estudiant el gruix suficient del compost formigó de cànem per complir amb una mica més de les exigències mínimes pel que fa a aïllament tèrmic. Aquest sistema, en permetre una transpiració natural del conjunt de l’edifici, evita les condensacions d’humitats tan habituals en les composicions de façana tipus sandwich. Els forjats interiors es resolen a base de fusta massissa de la pròpia zona, així com tota la fusteria interior i exterior. Les cobertes es resolen amb el mateix sistema mixt fusta / formigó de cànem i les solucions són a base de coberta vegetal, excepte a la zona de garatge on es realitza una coberta inclinada amb la inclinació suficient per a la col·locació en tota la superfície de plaques solars i fotovoltaiques.

Pel que fa a les instal·lacions, es va tenir en compte l’impacte de les instal·lacions elèctriques i de fontaneria a les habitacions, així com l’aïllament a soroll provinent sobretot de les instal·lacions d’evacuació. Es preveu l’emmagatzematge d’aigua de pluja i s’aprofita l’estudi geotècnic realitzat prèviament en el terreny per analitzar els possibles mètodes de sanejament en funció de la naturalesa del mateix.
A més, l’habitatge està projectada seguint les exigències mínimes per a persones amb mobilitat reduïda, amb un accés adaptat des del garatge a l’interior de l’habitatge i amb una habitació i bany adequada per a aquestes necessitats.