Presentació

ELENA ROIG CARDONA | ARQUITECTA

El disseny d’un edifici ha de ser, des del meu punt de vista, racional i funcional, al mateix temps que individual, amb personalitat pròpia. Per tal d’aconseguir-ho, per a mi es fonamental treballar el projecte conjuntament amb els meus clients i discutir amb ells tots els aspectes de l’emplaçament, així com cada detall de l’edifici, per tal que el producte final satisfaga plenamente els seus expectatives.

Com que el context de l’edifici m’interessa molt, el meu treball no es centre únicament en projectes de nova planta, sinó que també treballo en rehabilitació i disseny d’interiors. Per altra banda, collaboro amb altres estudis d’arquitectura en el disseny i càlcul d’estructures de tot tipus (formigó, acer, fusta, etc.)

Arquitectes com ara Sert, Coderch, Josep Llinàs, així com també Tavora i Siza, són referències essencials que solc tindre en ment sempre abans de començar qualsevol treball, especialment si aquest es desenvolupa en el context mediterrani.